• Dresdner Kammerchor © Alexander Bischoff Dresdner Kammerchor © Alexander Bischoff
  • Johanna Winkel © Tatjana Dachsel Johanna Winkel © Tatjana Dachsel
  • Daniel Johannsen © Anette Friedel Daniel Johannsen © Anette Friedel
  • Gächinger Cantorey Ensemble © Holger Schneider Gächinger Cantorey Ensemble © Holger Schneider
  • Anke Vondung Anke Vondung
  • Arttu Kataja © Markus Henttonen Arttu Kataja © Markus Henttonen

Philharmonie im Kulturpalast
Kulturpalast
39 | 34 | 29 | 23 | 18 €

Bach B minor fair

Dresdner Kammerchor

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Hans-Christoph Rademann | Conductor
Johanna Winkel | Soprano
Anke Vondung | Alto
Daniel Johannsen | Tenor
Arttu Kataja | Bass
Dresdner Kammerchor
Gächinger Cantorey Ensemble