• Hong Kong Chinese Orchestra © WuPromotion Hong Kong Chinese Orchestra © WuPromotion

Konzertsaal im Kulturpalast
34 €

Das Große Chinesische Neujahrskonzert

Peng Xiuwen, Cai Huiquan
Drums in Celebration of a Bumper Harvest
Zhao Jiping
Memories (The 4th Movement of The Desert Smoke Suite)
Shen Haochu, Arr. Kuan Nai-chung
King Chu Doffs His Armour
Pipa with orchestra
Chen Mingzhi
Jing. Qi. Shen
Hua Yanjun, Arr. Lee Huanzhi
Reflection of the Moon on the Water
Wang I-Yu
Reeds

Yan Huichang | Conductor
Zhang Ying | Pipa
Chen Yi-wei | Sheng
Jonathan Scott | Organ
Daniel Finkernagel | presentation
Huqin Ensemble
Hong Kong Chinese Orchestra