Kulturpalast

Felix Mendelssohn Bartholdy
Gustav Adolf Merkel
Heinrich Reimann

Holger Gehring