Konzertsaal im Kulturpalast


Mariza und ihr Ensemble
Mariza
Luís Guerreiro
Carlos (Phelipe) Ferreira
Adriano Alves (Dinga)
João Freitas
João Frade