Kulturpalast

Tan Dun

Müncher Philharmoniker
Prager Philharmonischer Chor
Tan Dun
Sen Guo
Kang Wang
Shen Yang
Huiling Zhu