• AuditivVokal Dresden © Gerhard Richter AuditivVokal Dresden © Gerhard Richter

Konzertsaal im Kulturpalast
5 € per concert

Musik – Demokratie – Europa

Harald Muenz
Stefan Beyer
Hakan Ulus
Chatori Shimizu
Fojan Gharibnejad / Zachary Seely

Olaf Katzer | Conductor
AuditivVokal Dresden