• Roderich Kreile © Astrid Ackermann Roderich Kreile © Astrid Ackermann

Philharmonic at the Kreuzkirche
Kreuzkirche
Tickets
Kreuzkirche Dresden
0351 | 4 39 39 39

Weihnachtsoratorium Teil II

Johann Sebastian Bach
Christmas Oratorio BWV 248 (1734)
Cantatas 4-6

Roderich Kreile | Conductor
Dresdner Kreuzchor
Dresdner Philharmonie